Yleiset ehdot

Auton tekniikan muuttaminen ja tehonlisäys

1.3.2021 voimaantullut ajoneuvolaki 82/2021 kieltää moottoreiden tehonlisäykset ilman muutoskatsastusta. Asiakkaan vastuulla on tutustua lakiin ja ymmärtää sen velvoitteet. PPerformance ei ota vastuuta tehostetun ajoneuvon aiheuttamista vahingoista julkisessa liikenteessä ja/tai muista ajoneuvoon liittyvistä välillisistä kustannuksista ja henkilövahingoista. Ajoneuvon omistaja ja/tai kuljettaja ovat vastuussa ajoneuvon liikenneturvallisuudesta.

Takuuehdot ja vastuuvapaus

PPerformance ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita saattaa esiintyä ajoneuvossa ja sen sisällä suorituskyvyn lisäyksen seurauksena. PPerformance ei myöskään ole vastuussa vahingoista koeajon aikana ja testipenkeissä. Jokainen asiakas vapauttaa yrityksen PPerformance (omistaja: Pekka Palo) kaikista tähän liittyvistä vaatimuksista. Ostaja on tietoinen siitä, että suorituskyvyn viritys merkitsee lisäkuormitusta moottorille ja ajoneuvolle. Asiakkaan lisävaatimukset, ohjausyksikköä, moottoria tai muita ajoneuvon osia koskevat vaatimukset sekä vahingot, jotka eivät koske toimitettavaa tuotetta tai palvelun sisältöä (erityisesti viasta aiheutunut välillinen vahinko, olipa se aineellinen tai aineeton), ovat poissuljettuja. Myöskään vahingoista, jotka aiheutuvat vain suuremmasta moottorin kuormituksesta, ei kuulu vastuun piiriin.